Postup v několika krocích:

 

1. Podobně jako v případě on-line shopu i zde k uložení vybraných položek slouží košík. Přidání položky do košíku lze učinit několika způsoby:

- přímým výběrem dle obrázku z katalogu

- zadáním katalogového čísla, respektive některého čísla jiných dostupných zdrojů do vyhledávacího okna

- použitím menu Kategorie postupným otevíráním jednotlivých podskupin až k dosažení vyhledávané skupiny dílů a následným dohledáním požadovaného dílu dle shody s obrázkem

- v případě, že není možno využít ani jednoho ze shora uvedených způsobů, lze použít chatovacího okna v pravém spodním rohu obrazovky

2. Po výběru a zadání množství je možno vložit položku do košíku použitím tlačítka “Poptat”

Pro výběr další položky je třeba použít tlačítko “Další položka” 

3. Po vložení poslední požadované položky, lze přistoupit k zadávání fakturační a doručovací adresy kliknutím na tlačítko “Pokračovat”. V této fázi je nutno zadat také e-mail případně telefonní číslo.

Do poznámky je též potřeba vložit požadovaný způsob dopravy pro správný výpočet nabídky. Doprava ovlivňuje výši celkové částky nabídky. Na zadaný e-mail bude zaslána nabídka.

4. Kliknutím na tlačítko “Pokračovat” se otevře okno s rekapitulací poptávky.

5. Klinutím na tlačítko “Dokončit” je poptávka odeslána na e-mail a obsluha poptávkového katalogu je informována o zadané poptávce.

6. Na e-mail zadaný v poptávce bude odeslána nabídka k případnému doplnění a následnému vytvoření objednávky.